Halo-Halo Martial Arts

Isang araw, tinuturuan ni Lolo Pogi ang kaniyang apo na si Bogart upang matuto ng Halo-Halo Martial Arts.

Lolo Pogi: "Apo, kailangang matuto ka nitong Halo-Halo Martial Arts upang matuto ka ng Halo-Halo Martial Arts. Apir!"

Bogart: "E, Lolo Pogi, bakit po ako kailangan matuto ng Halo-Halo Martial Arts?"

Lolo Pogi: "Errr, para matuto ka ng Halo-Halo Martial Arts, kailangan matutunan mo ang Halo-Halo Martial Arts. Apir!"

Bogart: "Ganon po ba? Sige po, Lolo."

Lolo Pogi: "Apir ulet!"

Nang biglang dumating si Mang Tomas at ang kaniyang sindikato upang nakawin ang aklat ng Halo-Halo Martial Arts.

Lolo Pogi: "Hindi ninyo makukuha ang aklat na ito! Ito ang aklat ng Halo-Halo Martial Arts. Apir!"

Mang Tomas at ang sindikato, sabay-sabay: "Marami kami, at napapaligiran ka namin. Kaya, ibibigay mo iyan sa amin at ikaw ay mamamatay."

Ibinigay ni Lolo Pogi ang aklat ng Halo-Halo Martial Arts at ito ay namatay ng hindi natin alam kung bakit.

Lolo Pogi: "A."

Patay na. Apir.

Ang mahiwagang aklat ng Halo-Halo Martial Arts ay na kay Mang Tomas na at ang kanyang sindikato. Umuwi na siya sa bahay nila na katabi lang ng bahay nila

Lolo Pogi: Magkapitbahay lang pala sila. Apir!

Buti na lang ay nagtatago lang pala ang si Bogart sa ilalim ng kanal kaya hindi nila ito nakita. Pagkatapos ng tatlong araw ay umahon na rin si Bogart.

Bogart: "Hindi ako makapagsalita dahil ambaho ng kanal."

Bogart, umiiyak: "Lolo Pogi. Mahal na mahal kita. Apir! Hindi bale ipaghihiganti kita. Papraktisin ko ang Halo-Halo Martial Arts at tatapusin ko silang lahat. Apir!"

Lolo Pogi: "Oo nga, sige, humayo ka! Apir!"

Yun palang nagsalita ay hindi pala si Lolo Pogi dahil patay na. Si Manong Gagancho yun, ang sikat na mangingisda sa kabilang baryo pero hindi niya kakilala si Bogart. Gusto lang niyang mang-asar. Tapos, tinawag na si Manong Gagancho ng asawa niya, dahil grounded ito. Apir!

Lumipas ang 25 taon ng puspusang pag-eensayo ni Bogart at magaling na magaling na siyang mag Halo-Halo Martial Arts. Handa na niyang sugurin ang sindikato ni Mang Tomas.

Bogart: "Humanda kayo sa akin! Papatayin ko kayong lahat sa pamamagitan ng Halo-Halo Martial Arts. Apir! Papasok na ako sa kanilang bahay upang sugurin sila!"

Pagpasok ni Bogart sa gate nila Mang Tomas, hinagisan siya ng tig-lilimang granada ng mga sindikato at kinanyon sa mukha at binugahan ng flame thrower.

Namatay si Bogart. Apir!

Inside Joko Jun

Joko Jun features Filipinos from around the world... musicians, writers, photographers, and other creative people.